Polityka prywatności

W More in Common Polska poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, którymi się z nam Państwo dzielą lub które mogą zostać zebrane od osób trzecich, a także określa Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

Niniejszy dokument opisuje:

- jaki rodzaj danych osobowych, możemy o Państwie zbierać;
- sposoby, za pomocą których uzyskujemy Państwa dane osobowe;
- sposoby, w jakie wykorzystujemy Państwa dane osobowe;
- podstawy, na których wykorzystujemy Państwa dane osobowe;
- czas, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe;
- komu udostępniamy Państwa dane osobowe;
- jak chronimy Państwa dane osobowe; 
- gdzie i dlaczego możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza UE.

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo naszymi partnerami, darczyńcami, dostawcami, uczestnikami projektów badawczych lub sesji szkoleniowych, subskrybentami naszych newsletterów lub dlatego, że są Państwo gośćmi naszej strony internetowej (www.moreincommon.pl) ("Strona").

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Państwu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących Państwa danych osobowych.

Administrator i kontakt

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja More in Common Polska z siedzibą przy ulicy Sapieżyńskiej 10A w Warszawie. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością prosimy o kontakt pod adresem e-mail: polska@moreincommon.com lub pocztą na adres siedziby. 

Bezpieczeństwo danych 

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej i przyglądamy się stosowanym procedurom wprowadzając konieczne usprawnienia. 

Rodzaj danych osobowych, jakie przetwarzamy

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • organizację, którą Państwo reprezentują
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej.

W większości przypadków sam przekazujesz nam te dane. Dzieje się tak, gdy:

 • wypełniasz formularz kontaktowy lub zapisujesz się do newslettera,
 • kontaktujesz się z nami.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • obsługa newslettera i formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
 • utrzymywanie kontaktu i obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności wykazania pewnych faktów oraz obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla naszych celów. Rozważając, jak długo należy je przechowywać, bierzemy pod uwagę ich znaczenie dla naszej działalności oraz nasze zobowiązania prawne i regulacyjne.

Dane dzieci

Nasza praca nie jest skierowana do dzieci i nie przetwarzamy świadomie danych osób poniżej 16 roku życia. Jeśli odkryjemy lub będziemy mieć powody, by sądzić, że mają Państwo 15 lat lub mniej i przechowujemy Państwa dane osobowe, usuniemy te informacje w rozsądnym terminie i odpowiednio wstrzymamy nasze usługi.

Państwa prawa

Zgodnie z prawem przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami, a w razie pytań i wątpliwości do bezpośredniego kontaktu z nami na podane powyżej adresy. Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane w niewłaściwy sposób, mogą Państwo także złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich, aby usprawnić korzystanie ze strony. W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jak używamy plików cookies

Używamy plików cookies z różnych powodów wyszczególnionych poniżej. Niestety w większości przypadków nie ma standardowych opcji wyłączenia plików cookies bez całkowitego wyłączenia funkcjonalności, które dodają do tej strony. Zalecamy pozostawienie włączonych wszystkich plików cookies, jeśli nie są Państwo pewni, czy są one potrzebne, czy nie, w przypadku, gdy są one wykorzystywane do świadczenia usług, z których Państwo korzystają.

Wyłączenie plików cookies

Mogą Państwo zablokować przesyłanie plików cookie poprzez dostosowanie ustawień w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Wyłączenie plików cookie szazwyczaj powoduje również wyłączenie niektórych funkcji i właściwości tej strony. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać plików cookie.

Pliki cookies, z których korzystamy 

- Pliki cookies związane z naszymi newsletterami

Ta strona oferuje usługi subskrypcji newslettera lub poczty elektronicznej, a pliki cookies mogą być używane do zapamiętania, czy użytkownik jest już zarejestrowany i czy pokazywać pewne powiadomienia, które mogą być ważne tylko dla zapisanych/niezapisanych użytkowników.

- Pliki cookie związane z formularzami

Gdy użytkownik przekazuje dane za pośrednictwem formularza, takiego jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub w formularzach komentarzy, pliki cookie mogą być ustawione w celu zapamiętania danych użytkownika na potrzeby przyszłej korespondencji.

- Pliki cookie stron trzecich

W niektórych szczególnych przypadkach korzystamy również z plików cookies dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poniższa sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookies stron trzecich, z którymi można się spotkać na tej stronie.

Nasza strona korzysta z Google Analytics, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, pomagającym nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony i jak możemy ją poprawić. Te pliki cookies mogą śledzić takie rzeczy jak czas spędzony w witrynie i odwiedzone podstrony.

Więcej informacji na temat plików cookies Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

Dodatkowe informacje

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem: polska@moreincommon.com