Jesteśmy More in Common

ZLOT SLP (2022 10 22 Zegrze) Sm 179 (1)

W More in Common działamy na rzecz wzmocnienia demokracji i obywatelskiej kultury dialogu oraz szukamy rozwiązań przeciwdziałających polaryzacji politycznej.  

Z niepokojem obserwujemy jak pogłębiające się podziały społeczne i światopoglądowe nie tylko negatywnie wpływają na funkcjonowanie instytucji politycznych i publicznych, ale także oddalają ludzi coraz bardziej od siebie.  

Tracimy zaufanie do siebie nawzajem i z coraz mniejszą ufnością patrzymy w przyszłość. Poczucie frustracji, bezsilności i utraty przynależności czyni nas podatnymi na polaryzujące narracje opierające się na schemacie „my kontra oni”. Media społecznościowe dodatkowo wzmacniają najbardziej skrajne głosy, zmniejszając przestrzeń potrzebną do znalezienia kompromisowych rozwiązań. 

 

2019 09 17 Mic Business Shoot 09703

W nazwie naszej organizacji – More in Common, czyli „Więcej wspólnego” – zawarta jest nasza wizja: chcemy przyczyniać się do budowy społeczeństw bardziej zjednoczonych, odpornych na polaryzację, a zarazem otwartych oraz inkluzywnych. 

Misją More in Common jest lepsze zrozumienie sił, które nas dzielą i stworzenia przestrzeni, w której konflikty będzie można przekuwać w kompromisy. Nie ignorujemy różnic w poglądach i wartościach, ale wierzymy, że to, co nas łączy, jest silniejsze od tego, co nas dzieli. Dlatego dążymy do znalezienia płaszczyzn porozumienia wierząc, że tylko tak będziemy mogli wspólnie stawiać czoła najważniejszym wyzwaniom naszych czasów. 

Naszą pracę opieramy na innowacyjnych badaniach, nieustannie testując nowe rozwiązania i strategie komunikacyjne. Współpracujemy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, polityki, instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, biznesu, związków zawodowych, organizacji religijnych i charytatywnych oraz mediów.