Zespół

Nasz zespół prowadzi badania na temat demokracji oraz najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów. Angażujemy się też w działania na rzecz zmniejszania polaryzacji społecznej w Polsce. W naszej pracy łączymy doświadczenia i ekspertyzę z zakresu politologii, socjologii, psychologii społecznej i komunikacji.

Poniżej znajdują się biogramy członków i członkiń naszego zespołu w Polsce. More in Common posiada także zespoły w czterech innych krajach – Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Działanie biur krajowych wspiera zespół globalny. Dążymy do tego, aby nasze zespoły odzwierciedlały różnorodność naszych społeczeństw, a poszczególni ich członkowie i członkinie wnosili do naszej pracy perspektywy wynikające z różnych doświadczeń życiowych, zawodowych, zainteresowań i poglądów. Aby poznać wszystkich naszych współpracowników i współpracowniczki prosimy kliknąć w ten link

Adam Traczyk

Adam
Traczyk


Dyrektor zarządzający

Adam dołączył do More in Common w listopadzie 2020 roku, a od lipca 2022 kieruje naszym warszawskim biurem. Wcześniej pracował m.in. w German Council on Foreign Relations (DGAP). Był także współzałożycielem i przez kilka lat prezesem warszawskiego think-tanku Global.Lab zajmującego się sprawami międzynarodowymi. Adam studiował stosunki międzynarodowe i nauki polityczne w Warszawie, Bonn i Berlinie. Jego komentarze i analizy ukazały się m.in. na łamach Polityki, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, Polski The Times, Super Expressu, Krytyki Politycznej, Klubu Jagiellońskiego, Le Monde, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Wall Street Journal i innych. W kadencji 2019-2023 był członkiem zespołu ekspertów Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP. 

Zofia Włodarczyk

Zofia
Włodarczyk


Starsza specjalistka ds. badań

Zofia dołączyła do zespołu More in Common w listopadzie 2022 roku. Jest socjolożką z doświadczeniem w prowadzeniu badań dla instytucji politycznych, ruchów oddolnych i organizacji międzynarodowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie obroniła doktorat z socjologii ze specjalizacją w obszarze praw człowieka. W swojej pracy doktorskiej badała doświadczenia uchodźczyń uciekających przed przemocą domową i prześladowaniami politycznymi. Jej wcześniejsze projekty badawcze obejmowały takie tematy jak sprawczość kobiet wiejskich w Polsce czy polskie ruchy feministyczne. 

Maria Wittels

Maria
Wittels


Starsza specjalistka ds. komunikacji i badaczka

Maria dołączyła do zespołu More in Common we wrześniu 2023 roku. Jest socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego z doświadczeniem w badaniach, marketingu, PR i komunikacji – zarówno w biznesie, jak i organizacjach pozarządowych. W ostaniach lat pracowała na stanowisku specjalistki ds. komunikacji w organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska i klimatu m.in. w WWF Polska. Angażuje się w zwiększanie świadomości kryzysu klimatycznego. Jej teksty ukazały się m.in. w Onecie, Magazynie Outdoor i Zielonych Wiadomościach. Od 4 lat działa jako wolontariuszka w Szlachetnej Paczce.

Urszula Karaś

Urszula
Karaś


Badaczka

Urszula dołączyła do zespołu More in Common w listopadzie 2023 jako stażystka, a od lipca 2024 pracuje z nami jako badaczka. Jest studentką V roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizuje specjalizację Social Research, która skupia się na metodologicznym aspekcie badań społecznych, w szczególności badań ilościowych. Interesuje się postawami względem uchodźców pochodzących z innych kręgów kulturowych oraz kwestią praw kobiet.  

Paulina  Górska

Paulina
Górska


Badaczka stowarzyszona

Paulina jest adiunktką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przyczyny i konsekwencje uczestnictwa w protestach, uprzedzenia (zwłaszcza ich redukcję), stres mniejszościowy oraz polaryzację polityczną. Od czasu do czasu współpracuje z instytucjami państwowymi (np. Rzecznikiem Praw Obywatelskich) oraz organizacjami pozarządowymi (np. Kampanią Przeciw Homofobii).