Z troską i empatią

Trudno w polskiej debacie publicznej o temat wzbudzający tak skrajne emocje jak przerywanie ciąży. Ton debaty sugeruje, że jesteśmy wokół tej kwestii niezwykle silnie spolaryzowani. Nasze badanie pokazuje jednak inny obraz rzeczywistości. Rozmawiając z Polkami i Polakami odkryliśmy, że nie chcą być zakładnikami skrajnych narracji. O przerywaniu ciąży mówią z empatią, szacunkiem, poczuciem troski i zaufaniem do kobiet, które stają przed trudną życiową decyzją. Nie chcą także, aby kwestia stosunku do aborcji była wykorzystywana do dzielenia polskiego społeczeństwa.

W sporach o aborcję padają ostre i nieznoszące sprzeciwu słowa, dominują zero-jedynkowe narracje. Zdawać by się mogło, że między różnymi stronami sporu nie ma punktów stycznych i przestrzeni nie tylko do zawarcia porozumienia, ale nawet do nawiązania dialogu. Jako More in Common Polska od dłuższego czasu zadawaliśmy sobie pytanie, czy rzeczywiście tak jest.

Dlatego chcieliśmy uważniej wsłuchać się w głos Polek i Polaków – w ich opinie, przemyślenia i refleksje na temat prawa do przerywania ciąży. Zależało nam przy tym, aby odejść od stawiania badanych przed koniecznością jednowymiarowego określenia się za lub przeciw, które zbyt często prowadzi do tworzenia sztucznych dychotomii opartych na logice „my kontra oni”.

Dążyliśmy za to do tego, aby w bardziej pogłębiony sposób zbadać, co polskie społeczeństwo myśli na temat prawa do przerywania ciąży, z czego wynikają te przekonania i jakie wiążą się z nimi oczekiwania. Efektem tych badań - ilościowych i jakościowych jest raport "Z troską i empatią. Polki i Polacy o prawie do przerywania ciąży". 

Decyzja kobiety 

U podstaw rozważań Polek i Polaków na temat prawa do aborcji leżą poczucie troski i próba wczucia się w indywidualną sytuację życiową każdej kobiety stojącej przed decyzją o zachowaniu lub przerwaniu ciąży. Zdecydowana większość nie postrzega kwestii prawa do aborcji jako elementu wojny kulturowej, lecz traktuje ją jako sprawę niezwykle osobistą i intymną, która winna pozostać wolna od zewnętrznych ingerencji. Język, jakim Polki i Polacy mówią o prawie do przerywania ciąży, jest pełen empatii, szacunku i zrozumienia. Tym samym znacząco różni się od ostrego i konfrontacyjnego tonu debaty publicznej wokół tego zagadnienia.

Teresa (71 lat, Oddani tradycjonaliści)

Screenshot 2023 12 18 102044
Ja tego bym nigdy nie zrobiła, mam trzech synów, ale są różne sytuacje i kobieta powinna mieć swoje jakieś prawa, by jej nie nakazywać, co ona ma robić.

Julia (46 lat, Niezaangażowani normalsi)

normalsi_mały
Na pewno nie chciałabym, aby ktoś decydował za mnie albo za moją córkę, jak ma się zachować w takiej sytuacji. Ja dzisiaj powiem, że tego nie zrobię, a jutro życie postawi mnie przed trudną decyzją i będę w zupełnie innej sytuacji.

Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa chce, aby kobieta miała możliwość przerwania ciąży z ważnych przyczyn osobistych bez konieczności ich podawania. Takiego zdania jest aż 57% badanych. 59% kobiet i 54% mężczyzn chce tym samym, aby kobiety mogły samodzielnie zadecydować o przerwaniu ciąży przyjmując, że powody, dla których mogłyby podjąć taką decyzję, są wystarczająco ważne. Wśród tej grupy, największym poparciem cieszy się możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia (38% ogółu społeczeństwa). Niemal co piąty Polak i Polka chciałby, aby prawo do przerwania ciąży przysługiwało dłużej - do 24 tygodnia. Polki i Polacy w zdecydowanej większości opowiadają się również za depenalizacją przerywania ciąży. 

Jednocześnie obserwujemy porzucenie myślenia o prawie do przerywania ciąży przez pryzmat określonych prawnie przesłanek - tylko 35% Polek i Polaków wiąże decyzję o aborcji z konkretnymi przesłankami, które musiałaby spełnić będąca w ciąży kobieta. Tylko 9% polskiego społeczeństwa uważa natomiast, że przerywanie ciąży powinno być całkowicie zakazane.  

Zaufanie do decyzji kobiety potwierdza także stosunek respondentów i respondentek do możliwości podjęcia samodzielnej decyzji o przerwaniu ciąży przez przez bliską im kobietę, np. córkę, siostrę, partnerkę czy przyjaciółkę. To przekonanie podziela aż 61% Polek i Polaków i cieszy się poparciem większości respondentów w każdej grupie wiekowej. Oddanie decyzji o przerwaniu ciąży w ręce kobiety popiera również zdecydowana większość wyborców partii tworzących koalicję rządową.  

Michalina (41 lat, Niezaangażowani normalsi)

normalsi_mały
Kobieta powinna mieć wybór. To jej decyzja i jej sumienie.

Szerokie poparcie dla prawa do przerywania ciąży nie oznacza, że Polki i Polacy do kwestii aborcji podchodzą z beztroską i nonszalancją. Większość badanych traktuje decyzję o przerwaniu ciąży w kategoriach tragedii i uważa, że jest to decyzja podejmowana w sytuacji najwyższej konieczności. Gotowość do pozostawienia wyboru kobiecie świadczy w tym kontekście o uznawaniu ich podmiotowości. 

Odpolitycznić aborcję 

Polki i Polacy chcą „odpolitycznienia” kwestii przerywania ciąży, sprzeciwiając się ingerencji polityki w jedną z najbardziej intymnych sfer życia. Decyzja o przerwaniu ciąży w powszechnej opinii jest osobistym wyborem kobiety, którego dokonuje w zgodzie ze swoim sumieniem – w optymalnym scenariuszu w porozumieniu z partnerem i po zasięgnięciu opinii lekarza. 

Emil (29 lat, Spełnieni lokaliści)

lokalisci
Temat cierpi na tym, że jest przedmiotem sporu politycznego. Widać bardzo, że światopogląd jest planem jednej lub drugiej strony. Cierpią na tym sami ludzie. W mojej prywatnej ocenie jest to temat związany ściśle z planowaniem rodziny, czyli prorodzinny temat. 

Edyta (47 lat, Zawiedzeni samotnicy)

samotnicy
Politycy zrobili wszystko, aby nas ten temat [aborcji] dzielił. Wiadomo, że w społeczeństwie będą występowały za i przeciw. I będą to zero-jedynkowe wybory. Ale tutaj chodzi o to, aby doprowadzić do czegoś, co wyważy ten temat i trochę uspokoi nastroje i emocje.

O aborcji bez skrajności 

Myśląc o prawie do przerywania ciąży, Polki i Polacy oprócz kwestii upodmiotowienia kobiet w centrum stawiają ich bezpieczeństwo i zdrowie, w tym także psychiczne. Możliwość wyboru postrzegana jest jako źródło komfortu psychicznego, niezależnie jaką decyzję ostatecznie podejmie kobieta. Badani odrzucają natomiast skrajne komunikaty nacechowane silnym ładunkiem ideologicznym, często formułowane w przestrzeni publicznej przez różne strony politycznego sporu. 

Nota metodologiczna 

Badanie ilościowe na potrzeby raportu przeprowadziliśmy we współpracy z pracownią IPSOS na reprezentatywnej próbie 1507 Polek i Polaków metodami CATI i CAWI między 1 a 8 grudnia. Ponadto w raporcie wykorzystane są wnioski z czterech wywiadów grupowych dotyczących prawa do przerywania ciąży przeprowadzonych w grudniu 2023 roku oraz wywiadów grupowych i indywidualnych przeprowadzonych na potrzeby raportu "Zmęczona wspólnota" latem 2023 roku.