Nowy Europarlament w obliczu wyzwań przyrodniczych

17 czerwca podczas głosowania w Radzie Unii Europejskiej kraje członkowskie zadecydują o przyszłości rozporządzenia o Odbudowie Zasobów Przyrodniczych (Nature Restoration Law). Głos Polski będzie w tej sprawie kluczowy. Z tego względu w More in Common postanowiliśmy sprawdzić, jakich działań w kwestii ochrony środowiska oczekują Polki i Polacy. 

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że troska o środowisko może łączyć polskie społeczeństwo ponad podziałami, a troska o dobrostan naszej planety i polskiej przyrody są ponadpartyjne i wymykają się społecznej polaryzacji. Niemal wszyscy badani zgadzają się, że dbanie o przyrodę jest naszym patriotycznym obowiązkiem.  

Jak pokazują badania, ponad połowa badanach oczekuje w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zmian w Zielonym Ładzie. Jednak, gdyby te poprawki doprowadziły do rezygnacji z ambitnych celów ochrony klimatu i środowiska, ponad połowa naszego społeczeństwa byłaby z tego niezadowolona. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej niezadowolonych byłoby to aż 70%, a Lewicy 85%.  

Polki i Polacy oczekują zmian w Zielonym Ładzie, ale nie w kierunku rezygnacji z aktywnej ochrony środowiska i klimatu. W pierwszej kolejności życzą sobie poprawek na rzecz bardziej sprawiedliwego rozłożenia kosztów pomiędzy korporacje, przemysł, rolnictwo, najbogatszych i zwykłych obywateli, uproszczenia przepisów dotyczących uzyskania dotacji i zmniejszenia biurokracji, a także zwiększenia wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących. 

88% społeczeństwa oczekuje także, od europosłów i europosłanek zaangażowania w zwiększenie lub przynajmniej utrzymanie ochrony przyrody na dotychczasowym poziomie. Zdecydowana większość z nas jest także zgodna, że standardy ochrony przyrody powinna wyznaczać Unia Europejska. 

Nasze badania wskazują również, że Polki i Polacy oczekują od rządzących zajęcia się ochroną dzikiej przyrody (w tym zagrożonych gatunków), lepszą ochroną lasów, morza i rzek, a zaangażowanie Polski w te działania nie powinno być koniecznie uzależnione od doraźnych korzyści ekonomicznych.  

Nota metodologiczna

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię Opinia24 na zlecenie More in Common Polska na reprezentatywnej grupie 1001 Polek i Polaków metodą CATI w dniach 5-8 czerwca. 

W części wykresów z powodu zaokrąglenia wyników procenty mogą nie sumować się do 100.