Nasze projekty

Realizujemy projekty mające na celu wspieranie demokracji, przeciwdziałanie polaryzacji politycznej i wzmacnianie zdolności społeczeństwa do stawienia czoła najważniejszym wyzwaniom naszych czasów. Wcielamy w życie długofalowe inicjatywy oraz reagujemy na przełomowe wydarzenia. Współpracujemy z szerokim gronem partnerów, z którymi dzielimy misję budowy silnego, spójnego i demokratycznego społeczeństwa.

It's Complicated. People and Their Democracy

lipiec 2021
Dowiedz się więcej

W tym dogłębnym studium analizujemy, co obywatele pięciu krajów - Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych - sądzą o demokracji i jakie są ich oczekiwania wobec niej.

The New Normal?

wrzesień 2020
Dowiedz się więcej

"The New Normal?" to raport powstały na podstawie badania przeprowadzonego w 7 krajach. Badamy w nim wpływ pandemii COVID-19 na zaufanie i spójność społeczną, demokrację i oczekiwania dotyczące niepewnej przyszłości we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.