Nasze projekty

Realizujemy projekty mające na celu wspieranie demokracji, przeciwdziałanie polaryzacji politycznej i wzmacnianie zdolności społeczeństwa do stawienia czoła najważniejszym wyzwaniom naszych czasów. Wcielamy w życie długofalowe inicjatywy oraz reagujemy na przełomowe wydarzenia. Współpracujemy z szerokim gronem partnerów, z którymi dzielimy misję budowy silnego, spójnego i demokratycznego społeczeństwa.

Polityka klimatyczna z ludzką twarzą

maj 2024
Polityka klimatyczna z ludzką twarzą

Polki i Polacy deklarują poparcie dla przyjaznych klimatowi polityk i obiecują sobie po nich korzyści wykraczające poza sferę klimatu i środowiska. Jednocześnie niezwykle krytycznie oceniają Europejski Zielony Ład. W naszym raporcie staramy się rozwiązać ten paradoks.

Dojrzali i asertywni

kwiecień 2024
Dojrzali i asertywni

W raporcie "Dojrzali i asertywni" analizujemy opinie Polek i Polaków wobec Unii Europejskiej. Pokazujemy, że ugruntowane postawy proeuropejskie z jednej oraz ambiwalentne i krytyczne oceny aktualnych polityk unijnych z drugiej powinny zachęcić rządzących do przyjęcia postawy konstruktywnej asertywności wobec UE.

Z troską i empatią

luty 2024
Z troską i empatią

W raporcie "Z troską i empatią" piszemy o stosunku Polek i Polaków wobec prawa do przerywania ciąży. Wykazujemy, że nasze postawy cechuje przede wszystkim empatia, zrozumienie i troska o dobrostan kobiet, a samej kwestii prawa do przerywania ciąży nie chcemy postrzegać przez pryzmat politycznego sporu, lecz pochylenia się nad indywidualnym przypadkiem.

Zmęczona wspólnota

październik 2023
Zmęczona wspólnota

Raport „Zmęczona Wspólnota” oferuje świeże spojrzenie na polskie społeczeństwo wymykające się utartym binarnym podziałom. Zamiast nich prezentujemy w nim siedem segmentów. Z raportu wyłania się obraz społeczeństwa zmęczonego konfliktem politycznym, ale i takiego, które mimo różnić, wciąż wiele łączy.

Polska po zimie

marzec 2023
Polska po zimie

Analizujemy, jak polskie społeczeństwo poradziło sobie z wyzwaniami ostatniej zimy: rosnącymi cenami energii i problemami z dostawami niektórych surowców oraz pytamy o przyszłość energetyki w Polsce.

Nawigowanie w czasach niepewności: Kryzys rosnących kosztów życia

sierpień 2022
Dowiedz się więcej

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 7000 osób we Francji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii, raport "Nawigowanie w czasach niepewności" opisuje, w jaki sposób mieszkańcy tych krajów radzą sobie z kryzysem, inflacją i rosnącymi cenami.

Navigating Climate Change in Europe: The Choices Ahead

lipiec 2022
Dowiedz się więcej

Raport "Navigating Climate Change in Europe: The Choices Ahead" powstał na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych wśród 26 000 osób i ponad 50 grup fokusowych we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Bada on, w jaki sposób najlepiej wykorzystać szeroki konsensus społeczny dotyczący działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Nawigowanie w czasach niepewności: Jaka Polska po pandemii?

luty 2022
Dowiedz się więcej

"Nawigowanie w czasach niepewności" to projekt badający stan sześciu europejskich społeczeństw w okresie wychodzenia z pandemii COVID-19. Przeprowadzony w ostatnich tygodniach 2021 roku, opiera się na badaniach przeprowadzonych wśród 12 000 respondentów we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wnioski w nim zawarte są rozwinięciem raportu "The New Normal?", który badał dynamikę w pierwszych sześciu miesiącach pandemii.

It's Complicated. People and Their Democracy

lipiec 2021
Dowiedz się więcej

W tym dogłębnym studium analizujemy, co obywatele pięciu krajów - Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych - sądzą o demokracji i jakie są ich oczekiwania wobec niej.

The New Normal?

wrzesień 2020
Dowiedz się więcej

"The New Normal?" to raport powstały na podstawie badania przeprowadzonego w 7 krajach. Badamy w nim wpływ pandemii COVID-19 na zaufanie i spójność społeczną, demokrację i oczekiwania dotyczące niepewnej przyszłości we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.