Nasze projekty

Realizujemy projekty mające na celu wspieranie demokracji, przeciwdziałanie polaryzacji politycznej i wzmacnianie zdolności społeczeństwa do stawienia czoła najważniejszym wyzwaniom naszych czasów. Wcielamy w życie długofalowe inicjatywy oraz reagujemy na przełomowe wydarzenia. Współpracujemy z szerokim gronem partnerów, z którymi dzielimy misję budowy silnego, spójnego i demokratycznego społeczeństwa.

Polska po zimie

marzec 2023
Polska po zimie

Analizujemy, jak polskie społeczeństwo poradziło sobie z wyzwaniami ostatniej zimy: rosnącymi cenami energii i problemami z dostawami niektórych surowców oraz pytamy o przyszłość energetyki w Polsce.

Nawigowanie w czasach niepewności: Kryzys rosnących kosztów życia

sierpień 2022
Dowiedz się więcej

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 7000 osób we Francji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii, raport "Nawigowanie w czasach niepewności" opisuje, w jaki sposób mieszkańcy tych krajów radzą sobie z kryzysem, inflacją i rosnącymi cenami.

Navigating Climate Change in Europe: The Choices Ahead

lipiec 2022
Dowiedz się więcej

Raport "Navigating Climate Change in Europe: The Choices Ahead" powstał na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych wśród 26 000 osób i ponad 50 grup fokusowych we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Bada on, w jaki sposób najlepiej wykorzystać szeroki konsensus społeczny dotyczący działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Nawigowanie w czasach niepewności: Jaka Polska po pandemii?

luty 2022
Dowiedz się więcej

"Nawigowanie w czasach niepewności" to projekt badający stan sześciu europejskich społeczeństw w okresie wychodzenia z pandemii COVID-19. Przeprowadzony w ostatnich tygodniach 2021 roku, opiera się na badaniach przeprowadzonych wśród 12 000 respondentów we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wnioski w nim zawarte są rozwinięciem raportu "The New Normal?", który badał dynamikę w pierwszych sześciu miesiącach pandemii.

It's Complicated. People and Their Democracy

lipiec 2021
Dowiedz się więcej

W tym dogłębnym studium analizujemy, co obywatele pięciu krajów - Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych - sądzą o demokracji i jakie są ich oczekiwania wobec niej.

The New Normal?

wrzesień 2020
Dowiedz się więcej

"The New Normal?" to raport powstały na podstawie badania przeprowadzonego w 7 krajach. Badamy w nim wpływ pandemii COVID-19 na zaufanie i spójność społeczną, demokrację i oczekiwania dotyczące niepewnej przyszłości we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.